59 32 44 50 [email protected]

Når en kommune ønsker at indskrive et barn, en ung eller en voksen på et af Neuropædagogikhusets tilbud, kontaktes lederen af tilbuddet for en foreløbig samtale. Alle papirer sendes til Vibeke Monnick, der rådfører sig med Viggo Petersen, Bakkedal, om, hvorvidt Familiecentret Ll. Nørremark er det rette sted for vedkommende. Herefter starter dialogen med sagsbehandler, de unge og forældrene om en eventuel indflytning.

Interesserede kommuner, forældre og unge er altid velkomne til at komme på besøg for at få en uforpligtende samtale og rundvisning. Kontakt lederen af det enkelte sted for en aftale.