59 32 44 50 [email protected]

Familiecentret Ll. Nørremark

Et familielignende opholdssted og § 107 med plads til 7 børn, unge og unge voksne i alderen 11 til 25 år.

Hvem vi er

Familiecentret Ll. Nørremark ligger på Nørremarksvej 18-20 i Nr. Asmindrup og Ll. Egebjergvej 37 i Vig. Det er et familielignende opholdssted og § 107 med plads til 7 børn, unge og unge voksne i alderen 11 til 25 år.

Vi har mulighed for at lave rene drenge- og pigeafdelinger, enkeltmandsprojekter i egen lejlighed eller delelejlighed og skærmede pladser efter behov, både som anbringelser § 66.2 og efter § 107.

Målet med et ophold på Ll. Nørremark er på baggrund af neuropsykologiske tests og en neuropædagogisk tilgang at kunne tilbyde barnet /den unge den fagligt korrekte behandling og støtte, så det oplever succes og får lyst til at lære og udvikle sig. Samtidig inddrages forældre og familie, så disse også får ny indsigt og lærer at håndtere deres barn på en mere hensigtsmæssig måde, der tager højde for barnets /den unges hjernemæssige skader.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med medfødte eller erhvervede skader på hjernen eller dysfunktioner i hjernen på grund af grov omsorgssvigt. De børn og unge, der indskrives, har en række vanskeligheder, der bygger på dysfunktioner i hjernen. Det kan være personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, seksuelt krænkende adfærd, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade.

Når en kommune ønsker at indskrive et barn eller en ung på opholdsstedet, vurderer Vibeke Monnick sammen med specialist i neuropsykologi Viggo Petersen fra Bakkedal, om barnet eller den unge vil kunne profitere af Ll. Nørremarks tilgang og om det ”passer ind” i ungegruppen. Herefter tager ungemødet på Ll. Nørremark den endelige beslutning om en eventuel indflytning.

Ledige pladser

Kontakt os

9 + 9 =