59 32 44 50 [email protected]

Vores faglighed bygger på neuropsykologien og neuropædagogikken. Vi samarbejder tæt med specialist i neuropsykologi Viggo Petersen fra Bakkedal og med børne- og ungeneuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade, der er tilknyttet VISO som specialist. Alle medarbejdere uddannes løbende i neuropædagogik og superviseres i forhold til de enkelte børn, unge og voksne. På samme måde får børnene, de unge og voksne og deres pårørende undervisning og praktiske anvisninger af specialisterne i deres specifikke udfordringer. Sagsbehandlere tilbydes deltagelse i den løbende undervisning af specialisterne.

Familiecentret Ll. Nørremark bruger også elementer fra både konsekvenspædagogikken (Jens Bay) og involveringspædagogikken.

De fleste medarbejdere på Familiecentret Ll. Nørremark er uddannede pædagoger, plejere, sosu- og socialassistenter, eller lignende. Flere har tillige en praktisk uddannelse som håndværker. Både de ansatte og ledelsen får supervision af supervisor og cand. pæd. psyk. Hans Raunsø.

Afvigelsesrapport

Her er en dybdegående afvigelsesrapport

TILSYNSRAPPORT

Her er vores tilsynsrapport